Tiskani mediji

 1. SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi, možete slobodno pružati usluge na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu
 • Slanje e-obavijesti o povremenom/privremenom pružanju usluge, bez poslovnog nastana.
 1. ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN
 • Prijava za upis u Upisnik Hrvatske gospodarske komore
 • Pravne i fizičke osobe koje će djelatnost nakladnika obavljati na neprofitan način prilažu i akt kojim je to određeno
 • Prijava se podnosi na originalnom memorandumu nakladnika
 • U upisnik se prijavljuju i pravne osobe koje obavljaju djelatnost distribucije tiska
 • prijava se podnosi na originalnom memorandumu distributera tiska
 • obveza prijave svake promjene podataka navedenih u prijavi u roku od 8 dana od dana nastanka promjene Hrvatskoj gospodarskoj komori

Naknade

Nema

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – sve u skeniram PDF obliku ili jpg obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC PRIJAVE ZA IZDAVANJE POTVRDE O PRIJAVI TISKOVINE ZA UPIS U UPISNIK HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE O IZDAVANJU TISKA

OBRAZAC PRIJAVE ZA IZDAVANJE POTVRDE O PRIJAVI DISTRIBUTERA TISKA ZA UPIS U UPISNIK HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE O IZDAVANJU I DISTRIBUCIJI TISKA

e-pošta za slanje dokumentacije: industrija@hgk.hr; mgjeldum@hgk.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska gospodarska komora – Sektor za industriju

Draškovićeva 45/IV, 10000 Zagreb, p.p. 630

industrija@hgk.hr; mgjeldum@hgk.hr;

Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13)

Odobrenje

Upis u sudski ili drugi odgovarajući registar

Rok ishođenja: do 30 dana

Pravni lijekovi i žalbe

Hrvatska gospodarska komora dužna je potvrdu o prijavi izdati u roku od 3 radna dana od dana primitka potpune prijave, ili u istom roku pozvati nakladnika da prijavu dopuni. U protivnom, smatra se da je izdana potvrda o prijavi tiska.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 31.7.2019.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.