Trgovanje emisijama stakleničkih plinova

SLOBODA PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi za navedenu djelatnost, možete slobodno pružati navedenu uslužnu djelatnost na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu. Ukoliko želite trajno pružati navedenu uslugu, imate pravo poslovnog nastana.

Operater postojećeg postrojenja i operator zrakoplova koji ima Dozvolu za emisije stakleničkih plinova te verifikator dužni su otvoriti račun u Registru Unije.

Potrebni dokumenti:

Zahtjev za otvaranje osobnog računa ili računa za trgovanje

Zahtjev za otvaranje računa postrojenja

Zahtjev za otvaranje računa operatora zrakoplova

Zahtjev za otvaranje računa verifikatora

Zahtjev za zamjenu, promjenu, uklanjanje i dodavanje novih korisnika

Zahtjev za transakciju

Zahtjev za dodavanje računa na listu provjerenih računa

Izjava o neosuđivanosti

Potvrda o potpunosti, ažurnosti i istinitosti podataka na računu otvorenom u Hrvatskom dijelu Registra Unije

Naknada:

Nema

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

Odaberite jednu od ove dvije opcije za e-pristup ovoj uslužnoj djelatnosti.

  • e-USLUGA na jednom mjestu predajte zahtjev i dokumentaciju te ishodite odobrenje.

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Korisne informacije:

  1. Bez dodatnog fizičkog odlaska (barem upola kraće vrijeme postupka)
  2. Bez obveze stavljanja pečata (nije više potreban za pristup tržištu usluga)
  3. Bez obveze lijepljenja biljega (prihvaća se potvrda o internetskom plaćanju naknade).
  4. Nadležno tijelo treba dati odobrenje u roku od 30 dana (od uredno podnesene dokumentacije, nakon čeka nastupa šutnja administracije).
  5. Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati ovu uslužnu djelatnost.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80/7 10 000 Zagreb

Tel: +385 (0)1 48 86 840

Fax: + 385 (0)1 48 26 173

info@haop.hr

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18)

Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije (NN 26/15)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Dozvola za emisije stakleničkih plinova

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela

Datum ažuriranja: 15.10.2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.