Turističke agencije

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju, šalje se e-izjava izravno nadležnom tijelu na pravni@mints.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

  • dokaz o registraciji poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a
  • dokaz o kvalifikaciji
  • izjava o učestalosti i broju dana pružanja usluge u Hrvatskoj u prethodnoj godini (prilikom obnove prijave svake godine)

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te dostavu sljedeće dokumentacije, odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

Uz obavijest o početku pružanja usluga turističke agencije treba priložiti podatke o

  • poslovnom subjektu, OIB-u i sjedištu turističke agencije
  • adresi svakog prostora u kojem se pružaju usluge
  • voditelju poslova (mora dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za voditelja poslova)

 Uvjeti za voditelja poslova turističke agencije:

  • državljanin Hrvatske, EU-a/EGP-a ili Švicarske
  • najmanje završena srednja škola
  • položen stručni ispit

Naknada

Nema


Prijava

Prva opcija: e-usluga (dostupna za državljane RH i EU-a/EGP-a)

Druga opcija: pravni@mints.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Obavijest o početku pružanja usluga turističke agencije

Promjena podataka pružanja usluga turističke agencije


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma i sporta

Prisavlje 14 , 10 000 Zagreb

+385 1 6161 243

pravni@mints.hr

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21 – pročišćeni tekst)


Odobrenje

Upis u Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu Ministarstva turizma i sporta, temeljem obavijesti, na stranici Ministarstva objavljivat će se, slijedom obavijesti ili prijave Popis turističkih agencija odnosno prostora u kojima turističke agencije posluju te podaci iz tih obavijesti ili prijava.

Datum zadnjeg ažuriranja: 13. studenog 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.