Turistički predstavnik

Turistički predstavnik je osoba koja u odredištima putovanja predstavlja turističku agenciju koja organizira putovanje (paket-aranžman) pred davateljima usluga i klijentima.

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, te čekanja prethodne provjere.

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

  • turistička agencija koja je sklopila ugovor o turističkom predstavljanju turističke agencije s turističkim predstavnikom dužna je pisano izvijestiti davatelja usluga o turističkom predstavniku, njegovim ovlaštenjima i svim nastalim promjenama
  • ispunjavati uvjete za rad stranaca (ako se radi o stranim državljanima)

Naknada

Nema


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma i sporta

Prisavlje 14 , 10 000 Zagreb

+385 1 6161 243

pravni@mints.hr

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21 – pročišćeni tekst)


Odobrenje

Nema

Datum zadnjeg ažuriranja: 13. studenog 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.