Ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Sloboda poslovnog nastana

Poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sukladno posebnim propisima i koje pruža ugostiteljske usluge mogu pružati usluge na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te dostavu sljedeće dokumentacije, odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

  • zahtjev za ishođenje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
  • dokaz o vlasništvu objekta u kojem će se pružati usluge
  • dokaz o „uporabljivosti“ građevine (sukladno Zakonu o gradnji)
  • opći i posebni uvjeti za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju objekta

Naknada

70 HRK za ishođenje rješenja

Plaćanja se vrše prema državnom proračunu, ali ovise o županiji.

Troškovi postupka (dnevnice, troškovi puta i smještaja za članove povjerenstva (ukoliko ih ima, naknadno se plaćaju)


Prijava

Upravna tijela u županijama nadležna za ugostiteljstvo, pisarnica@mints.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata) Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma i sporta

Prisavlje 14 , 10 000 Zagreb

+385 1 6169 243

pravni@mints.hr

Nadležna su prema mjestu gdje se objekt nalazi:

Upravna tijela u županijama, Gradski ured Grada Zagreba

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN  85/15, 121/16, 99/18 25/19 98/19 32/20,  42/20 126/21)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16, 54/16, 61/16, 69/17 – pročišćeni tekst,  Izmjene i dopune (NN 120/19)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)


Odobrenje

Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Rok ishođenja: 60 dana


Pravni lijekovi i  žalbe

Mogućnost žalbe u roku 15 dana Ministarstvu turizma i sporta, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb ili na pisarnica@mints.hr, bez plaćanja upravne pristojbe.

Datum zadnjeg ažuriranja: 4. veljače 2022.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.