Ugostiteljske usluge u domaćinstvu

SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Fizička osoba – građanin (iznajmljivač – državljanin Republike Hrvatske i državljani iz EU-a/EGP-a i Švicarske) može pružati usluge na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te dostavu sljedeće dokumentacije, odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

  • zahtjev za ishođenje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
  • dokaz o vlasništvu objekta u kojem će se pružati usluge
  • dokaz o „uporabljivosti“ građevine (sukladno Zakonu o gradnji)
  • opći i posebni uvjeti za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju objekta

Naknada

9,29 EUR za ishođenje rješenja

Plaćanja se vrše prema državnom proračunu, na račun županije koja provodi postupak.

Troškovi postupka (dnevnice, troškovi puta i smještaja za članove povjerenstva – ukoliko ih ima, naknadno se plaćaju)


Prijava

Prva opcija: e-usluga (dostupna za državljane RH i EU-a/EGP-a)

Druga opcija: Upravna tijela u županijama nadležna za turizam (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Nadležna su upravna tijela prema mjestu gdje se objekt nalazi:

Upravna tijela u županijama, Gradski ured Grada Zagreba

Ministarstvo turizma i sporta

Prisavlje 14 , 10 000 Zagreb

+385 1 6161 243

pravni@mints.hr

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN  85/15, 121/16, 99/1825/1998/1932/20, 42/20126/21)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16, 54/16, 61/16, 69/17 – pročišćeni tekst,  Izmjene i dopune (NN 120/19)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)


Odobrenje 

Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Rok ishođenja: 60 dana


Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe u roku 15 dana od dana dostave rješenja Ministarstvu turizma i sporta, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb ili na pisarnica@mints.hr, bez plaćanja upravne pristojbe.

Datum zadnjeg ažuriranja: 13. studenog 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.