Voditelj putovanja

  1. SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi ili u Švicarskoj, možete slobodno pružati usluge na povremenoj ili privremenoj osnovi, bez obveze registracije u Hrvatskoj, uz uvjet da se:
  • dostavi pisanu izjavu o pružanju usluge na privremenoj i povremenoj osnovi koju dostavlja Jedinstvenoj kontaktnoj točki za usluge
  1. ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN

Uvjeti za pružanje usluge

  • državljanin Republike Hrvatske i državljanin druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije
  • najmanje završena srednja škola
  • prilikom pružanja usluga na vidljivom mjestu mora nositi oznaku s naznakom »voditelj putovanja« i svojim imenom i prezimenom

Naknada

Nema

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma

Prisavlje 14 , 10 000 Zagreb

+385 1 6169 243

pravni@mint.hr

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20) uređuje usluge u turizmu, način i uvjeti za pružanje tih usluga, nadzor i upravne mjere.

Odobrenje

Nema

Sve informacije proizlaze iz propisa o djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 06.05.2020.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.