Zaštitari tehničari

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

U tom slučaju, šalje se e-izjava Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu na info@mup.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

  • dokaz o registraciji poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a i da u trenutku izdavanja potvrde nema zabrane obavljanja djelatnosti
  • dokaz o stručnoj kvalifikaciji
  • dokaz da je osoba obavljala profesiju zaštitara tehničara najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina (samo ukoliko profesija, odnosno stručno osposobljavanje i usavršavanje za istu nisu regulirani u državi poslovnog nastana).

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana te dostavu sljedeće dokumentacije:

  • dokaz o kvalifikaciji (srednja škola tehničkog smjera u trajanju od najmanje 3 g.)
  • stručni ispit za zaštitara tehničara
  • dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara izdano od matične države članice EU-a/EGP-a
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika

Priznavanje kvalifikacije

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na info@mup.hr


Naknade

 Nema


Prijava

info@mup.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ul. Grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb

+385 1 3788 390

info@mup.hr

Zakon o privatnoj zaštiti (NN 16/20)

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara tehničara (NN 161/04 i 87/08)


Odobrenje

Rješenje o dopuštenju obavljanja poslova zaštitara tehničara

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dostave rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 6. prosinca 2021.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.