Zaštitari

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

U tom slučaju, šalje se e-izjava izravno nadležnom tijelu na info@mup.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

  • dokaz o registraciji poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a i da u trenutku izdavanja potvrde nema zabrane obavljanja djelatnosti
  • dokaz o stručnoj kvalifikaciji
  • dokaz da je osoba obavljala profesiju zaštitara najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina (samo ukoliko profesija, odnosno stručno osposobljavanje i usavršavanje za istu nisu regulirani u državi poslovnog nastana).

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana te dostavu sljedeće dokumentacije:

  • dokaz o kvalifikaciji (srednja škola u trajanju od najmanje 3 g.)
  • uvjerenje o osposobljenosti (100 sati)
  • stručni ispit za zaštitara
  • dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara izdano od matične države članice EU-a/EGP-a
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika

Priznavanje kvalifikacije 

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na info@mup.hr


Naknade

Nema


Prijava

info@mup.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ul. Grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb

+385 1 6122 111

info@mup.hr

Zakon o privatnoj zaštiti (NN 16/20)

Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (NN 103/04, 21/07, 86/08 i 42/13) 


Odobrenje

Rješenje o dopuštenju obavljanja poslova zaštitara

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Mogućnost pokretanja upravnog spora pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dostave rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 8. prosinca 2022. 

 

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.