Ovlašteni zastupnici u području prava industrijskog vlasništva

Ovlašteni zastupnici u području prava industrijskoga vlasništva su patentni zastupnici i zastupnici za žigove, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga, te topografiju poluvodičkih proizvoda (zastupnici za žigove).

SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko ste fizička osoba, pravna osoba, odvjetnik ili odvjetničko društvo, omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana i ispunjavanje sljedećih uvjeta:

Patentni zastupnik može biti:

 1. fizička osoba koja je državljanin Hrvatske ili druge države EU-a/EGP-a i ima prebivalište u Hrvatskoj ili u drugoj državi EU-a/EGP-a, završen diplomski sveučilišni studij iz tehničkih ili prirodnih znanosti i koja je pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (Zavod) položila stručni ispit za patentnog zastupnika
 2. fizička osoba koja je državljanin Hrvatske ili druge države EU-a/EGP-a i ima prebivalište u Republici ili u drugoj državi EU-a/EGP-a, koja ima završen diplomski sveučilišni studij iz područja različitog od tehničkih ili prirodnih znanosti, koja ima radno iskustvo na poslovima stjecanja i održavanja prava industrijskog vlasništva od najmanje pet godina, stečeno nakon završetka studija i koja je pred Zavodom položila stručni ispit za patentnog zastupnika
 3. odvjetnik upisan u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore koji je pred Zavodom položio stručni ispit za patentnog zastupnika ili odvjetničko društvo koje zapošljava takvog odvjetnika ili s njime surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa,
 4. pravna osoba sa sjedištem u Hrvatskoj ili u drugoj državi EU-a/EGP-a koja zapošljava najmanje jednu osobu koja udovoljava uvjetima navedenim pod točkom 1. ili 2. ili s takvom osobom surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa i koja obavlja poslove zastupanja pred Zavodom kao svoju registriranu djelatnost.

Zastupnik za žigove može biti:

 1. fizička osoba koja je koja je državljanin Hrvatske ili druge države EU-a/EGP-a i ima prebivalište u Hrvatskoj ili u drugoj državi EU-a/EGP-a, završen diplomski sveučilišni studij i koja je pred Zavodom položila stručni ispit za zastupnike za žigove,
 2. odvjetnik upisan u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore koji je pred Zavodom položio stručni ispit za zastupnike za žigove ili odvjetničko društvo koje zapošljava takvog odvjetnika ili s njime surađuje na temelju drugog ugovornog odnosa,
 3. pravna osoba sa sjedištem sa sjedištem u Hrvatskoj ili drugoj državi EU-a/EGP-a koja zapošljava najmanje jednu osobu koja udovoljava uvjetima iz točke 1. ili s takvom osobom surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa i koja obavlja poslove zastupanja pred Zavodom kao svoju registriranu djelatnost.

Potrebni dokumenti

 1. a) za zastupnike fizičke osobe:
 • potvrda o državljanstvu i o prebivalištu podnositelja zahtjeva
 • dokaz o traženom stupnju obrazovanja
 • potvrda o radnom iskustvu na poslovima stjecanja i održavanja prava industrijskoga vlasništva u trajanju od najmanje pet godina nakon završetka studija (za osobe koje imaju završen diplomski sveučilišni studij iz područja različitog od tehničkih i prirodnih znanosti) – samo za patentne zastupnike
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za zastupnika
 • dokaz o uplati naknade troškova (6,64 EUR) za upis u registar zastupnika.

Dokumentacija se dostavlja pri podnošenju zahtjeva za polaganje stručnog ispita za ovlaštene zastupnike.

Pri podnošenju zahtjeva za upis u registar zastupnika podnositelj naznačuje samo broj i datum uvjerenja o položenom stručnom ispitu za zastupnike i dokaz o uplati naknade troškova za upis u registar zastupnika (6,64 EUR).

 1. b) za zastupnike odvjetnike:
 • potvrda o državljanstvu i o prebivalištu podnositelja zahtjeva
 • dokaz o traženom stupnju obrazovanja
 • potvrda Hrvatske odvjetničke komore da je odvjetnik/odvjetničko društvo upisan u odgovarajući imenik Hrvatske odvjetničke komore
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za zastupnika
 • dokaz o uplati naknade troškova (6,64 EUR) za upis u registar zastupnika

Dokumentacija se dostavlja pri podnošenju zahtjeva za polaganje stručnog ispita za ovlaštene zastupnike.

Pri podnošenju zahtjeva za upis u registar zastupnika podnositelj naznačuje samo broj i datum uvjerenja o položenom stručnom ispitu za zastupnika i dokaz o uplati naknade troškova za upis u registar zastupnika (6,64 EUR). Odvjetničko društvo dostavlja i dokaz da zapošljava odvjetnika koji je položio stručni ispit za zastupnika ili da s njim surađuje na temelju drugog ugovornog odnosa.

 1. c) za zastupnike pravne osobe:
 • dokaz o nazivu i sjedištu pravne osobe
 • potvrdu da pravna osoba zapošljava najmanje jednu osobu (ili da s takvom osobom surađuje na temelju drugoga ugovornog odnosa) koja ima položen stručni ispit za ovlaštenog zastupnika za patente i / ili žigove
 • dokaz o uplati naknade troškova (6,64 EUR), za upis u registar zastupnika.

Dokumentacija se dostavlja pri podnošenju zahtjeva za upis u registar. Pravna osoba dužna je obavljati poslove zastupanja pred Zavodom kao svoju registriranu djelatnost.

Polaganje stručnog ispita za zastupnike

Stručni ispit održava se dva puta godišnje, a polaže se u sjedištu Zavoda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78.

Održavanje stručnih ispita objavljuje se najmanje 30 dana prije datuma određenog za polaganje stručnog ispita na internetskoj stranici Zavoda. Stručni ispit polaže se na hrvatskom jeziku.

Ovlašteni zastupnici obvezno se udružuju u Komoru zastupnika u području prava industrijskog vlasništva, kao samostalnu i neovisnu organizaciju sa svojstvom pravne osobe.


Naknade

889,24 EUR za stručni ispit (491,07 EUR eventualno za popravni ispit)

Troškovi polaganja drugog stručnog ispita plaćaju se u iznosu troškova utvrđenih za polaganje stručnog ispita umanjenom za 30%.

Plaćanje putem Internet bankarstva

Primatelj: Državni proračun

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR 63

Poziv na broj: 5681 – 6179 – 700002

Svrha uplate – polaganje stručnog ispita za ovlaštenog zastupnika

Aplikacija za generiranje svih potrebnih podataka za uplatu troškova postupka

Naknada troškova postupka ispitivanja zahtjeva za upis u registar zastupnika

Iznos: 6,64 EUR

Plaćanje putem Internet bankarstva

Primatelj: Državni proračun

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR 63

Poziv na broj: 5681 – 6179 – 700002

Svrha uplate – upis u registar zastupnika

Aplikacija za generiranje svih potrebnih podataka za uplatu troškova postupka


Prijava

Prva opcija: e-usluge

Druga opcija: e-zastupnici@dziv.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

OBRASCI za slanje dokumentacije e-poštom

Obrasci za podnošenje prijave stručnih ispita za zastupnike u području prava industrijskog vlasništva i obrasci za podnošenje zahtjeva za upis u Registar zastupnika i za upis promjene u registru

Obrazac 1A i Obrazac 1B

Obrasci za podnošenje zahtjeva za upis u Registar zastupnika i za upis promjene u registru


Nadležno tijelo i propisi

Državni zavoda za intelektualno vlasništvo

Vukovarska 78, 10 000 Zagreb

+385 1 6106 100

info@dziv.hr

Zakon o zastupanju u području prava industrijskoga vlasništva (NN 54/05, 49/11 i 54/13)

Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskoga vlasništva (NN 84/13)

Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva (NN 66/21)

Uredba o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (NN 119/21)


Odobrenje

Rješenje o upisu u registar ovlaštenih zastupnika u području prava industrijskog vlasništva

Rok ishođenja: 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva i cjelovite dokumentacije


Pravni lijekovi

Upravni spor u roku od 30 dana od dana primitka rješenja na pred mjesno nadležnim upravnim sudom u Republici Hrvatskoj.

Datum zadnjeg ažuriranja: 8. prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.