Jedinstvena kontaktna točka

Jedinstvena kontaktna točka

Jedinstvena kontaktna točka za usluge (Point of Single Contact – PSC) nudi odgovore kako pokrenuti posao u Hrvatskoj.

Jedinstvena kontaktna točka za usluge na jednom mjestu pruža poslovne informacije o administrativnim uvjetima pristupu hrvatskom tržištu usluga. Jedinstvena kontaktna točka za usluge nudi niz ključnih poveznica na nadležne institucije. Jedinstvena kontaktna točka za usluge razvija elektroničke postupke za lakše i brže pokretanje poslovanja na tržištu usluga.

Jedinstvena kontaktna točka za usluge (Point of Single Contact – PSC) se dodatno razvija u smjeru naprednog i korisnički prilagođenog web portala verzija portala za poduzetnike. Vaši prijedlozi su dobro došli kako bi Jedinstvena kontaktna točka za usluge bila što pristupačnija. Zadaća nam je da Jedinstvena kontaktna točka za usluge ponudi što više odgovora kako pokrenuti posao u Hrvatskoj i kako poslovati u Hrvatskoj.

Jedinstvena kontaktna točka za usluge nudi 4 usluge:

  1. Pružanje informacija o uvjetima poslovanja na unutarnjem tržištu usluga
  2. Aktivna podrška korisnicima
  3. Elektronički postupci za pokretanje poslovanja i pristup tržištu usluga
  4. Otvorenost za povratne informacije korisnika

Uvode se brze e-usluge za pokretanje posla

  • registracija poslovnog nastana

Do kraja 2017. će pokretanje poslovanja trgovačkog društva biti jednostavnije i elektroničkim putem, bez obveze bilježnika i pečata. E-usluga za registraciju trgovačkog društva će biti dostupna putem sustava e-Građani.

Već je omogućeno elektroničko pokretanje poslovanja za fizičke osobe – e-Obrt putem sustava e-Građani.

  • odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

Do kraja 2017. ishođenje odobrenja za pristup i obavljanje uslužne djelatnosti u nizu sektora biti će elektroničko, bez papira i biljega. To znači da će se zahtjev za dobivanje odobrenja za pristup nizu uslužnih djelatnosti (na koje se odnosi Zakon o uslugama) moći podnijeti elektronički, zajedno s ostalim dokumentima. Obrasce se može pronaći uz informacije o uvjetima pristupa određenoj uslužnoj djelatnosti.

Jedinstvena kontaktna točka za usluge će povezivati sve informacije i elektroničke postupke. Same e-usluge će se tehničko razviti od strane nadležnih tijela i povezati u sustav državne informacijske infrastrukture (sustav e-Građani za fizičke osobe i e-Poslovanje za pravne osobe).

U međuvremenu, nadležna tijela su omogućila putem elektroničke pošte slanje zahtjeva i svih potrebnih dokumenata za dobivanje odobrenja za pristup nizu uslužnih djelatnosti (na koje se odnosi Zakon o uslugama). Obrasce se može pronaći uz informacije o uvjetima pristupa određenoj uslužnoj djelatnosti. Potvrda o elektroničkom plaćanju pristojbe će se također može priložiti elektroničkom poštom.

Koristi za poduzetnike

Koristi za poduzetnike su velike. Izračunali smo da informacije i postupci za pokretanje poslovanja na jednom mjestu smanjuju administrativni trošak gospodarstvu za barem 70%. Manje vremena će trebati za pronalaženje bitnih informacija o regulativi kao i za obavljanje administrativnih postupaka za pristup tržištu usluga.

Koristi za izvoznike

Koristi za izvoznike su u jedinstvenom informacijskom pristupu unutarnjem tržištu EU.

Odgovore na pitanje kako poslovati u EU koje postavljaju hrvatski izvoznici pruža EUGO mreža jedinstvenih kontaktnih točaka.

Regulatorni okvir

Jedinstvena kontaktna točka za usluge (Point of Single Contact – PSC) je uspostavljena kroz okvir za slobodno tržište usluga koji je uredio Zakon o uslugama. Time je EU Direktiva o uslugama prenijeta u hrvatsko zakonodavstvo koje se odnosi na područje pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga.

Sve aktivnosti podržava EU Strategija unutarnjeg tržišta i Strategija za digitalno jedinstveno tržište čija svrha je potaknuti administrativno rasterećenje i pojednostavljenje pokretanja poslovanja i pristupa tržištu kroz sustavnu digitalizaciju.

Ministarstvo gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta je uspostavilo internetski portal Centar unutarnjeg tržišta koji na jednom mjestu nudi pristup IT kontaktnim točkama za lakše ostvarivanje prava i sloboda na EU tržištu. Na taj način hrvatskim građanima i poduzetnicima omogućava jedinstveni pristup informacijama o EU tržištu. Time se minimiziraju lutanja između različitih nadležnih tijela te se podiže svijest i povjerenje u hrvatska nadležna tijela i podršku koju pružaju na unutarnjem tržištu EU. Koordinacijom postojećih EU kontaktnih točaka i alata te umrežavanjem hrvatskih nadležnih tijela, pruža se podrška konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i izvoza te povećava transparentnost i ostvarivanje EU prava u Hrvatskoj. Jedinstvena kontaktna točka je jedan od takvih IT alata.

Je li vam ova stranica bila korisna? Molimo unesite svoje komentare i prijedloge.