Prekogranično pružanje usluga u RH

Ako ste poslovno nastanjeni u drugoj državi članici EGP-a, možete ugovarati poslove s naručiteljima iz Hrvatske i odraditi te poslove izravno, preko matičnog poslovnog subjekta.

Sloboda prekograničnog pružanja usluga primjenjuje se na široki segment privatnih tržišnih usluga kao što su profesionalne usluge, IT sektor, kreativne industrije, trgovina, graditeljstvo, turizam, ugostiteljstvo, posredovanje u prometu nekretnina, privatne usluge u obrazovanju, kulturi i socijalnoj skrbi, razne slobodne profesije, kao i novi poslovni modeli.

Za određene djelatnosti je sloboda pružanja usluga izrijekom isključena.

Registracija poslovnog nastana (podružnice, tvrtke, obrta…) u Hrvatskoj nije potrebna, dok god se radi o povremenim ili privremenim poslovima u nekoj od uključenih uslužnih djelatnosti.

Kako razlikovati poslovni nastan i slobodu pružanja usluga?

Administrativne obveze koje pri tome morate ispuniti su:

Porezne obveze

Obveze vezane za radnike i uvjete rada

Obveze vezane za djelatnost

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.