Trgovačka društva

Trgovačko društvo se kao pravna osoba upisuje u sudski registar.

Prije početka registracije putem HITRO.HR ili trgovačkog suda potrebna je ovjere u bilo kojem uredu javnog bilježnika.

Javni bilježnik može sam obaviti proces registracije društva, bez posredovanja HITRO.HR-a.

Tijekom 2018. uvodi se elektronički postupak registracije trgovačkog društva, dostupna putem sustava e-Građani, bez obveze ovjere kod javnog bilježnika.

U Hrvatskoj se može osnovati društvo kapitala ili društvo osoba.

Društvo kapitala:

društvo s ograničenom odgovornošću

jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću

dioničko društvo

Društvo osoba:

javno trgovačko društvo

komanditno društvo

gospodarsko interesno udruženje

Može se osnovati i podružnica.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.