Obrazovanje odraslih

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj.

U tom slučaju, šalje se e-izjava Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu na pisarnica@mzo.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

  • dokaz o registraciji poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a
  • dokaz da nema zabrane obavljanja djelatnosti
  • dokaz o obavljanju djelatnosti najmanje 2 godine tijekom prethodnih 10 godina

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana i izdavanje rješenja za početak izvođenja programa obrazovanja i programa vrednovanja potrebna je dostava sljedeće dokumentacije:

  • program obrazovanja ili program vrednovanja koji predlaže ustanova
  • pozitivno stručno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
  • rješenje o sukladnosti osnivačkog akta sa zakonom
  • podatke o prostoru i opremi
  • dokaz o ispunjenosti materijalnih i kadrovskih uvjeta za provedbu programa obrazovanja ili programa vrednovanja
  • rješenje o ispunjenosti minimalnih tehničkih, zdravstvenih i ekoloških uvjeta koje na zahtjev ustanove donosi upravno tijelo županije u čijem su djelokrugu poslovi obrazovanja.

Prijava

Prva opcija: e-Usluga (ePodnesak; samo za slanje zahtjeva)

Druga opcija: pisarnica@mzo.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

+385 1 4569 000

pisarnica@mzo.hr

Zakon o obrazovanju odraslih (NN 144/21)

Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanja odraslih (NN 129/08 i 52/10)


Odobrenje

Rješenje za početak izvođenja programa obrazovanja i programa vrednovanja

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

O zahtjevu Ministarstvo odlučuje rješenjem protiv kojeg se ne može izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom.

Datum zadnjeg ažuriranja: 8. veljače 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.