Poštanske usluge

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja poštanskih usluga na povremenoj i privremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj uz dostavu sljedeće dokumentacije u pisanom ili elektroničkom obliku Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti:

 • naziv i sjedište pravne odnosno fizičke osobe te osobni identifikacijski broj
 • izvadak iz odgovarajućeg registra pravnih ili fizičkih osoba
 • popis i opis zamjenskih i/ili ostalih poštanskih usluga koje će se obavljati
 • cjenik poštanskih usluga
 • područje na kojem će se obavljati zamjenske i/ili ostale poštanske usluge (unutarnji i/ili međunarodni)
 • rok u kojem podnositelj prijave namjerava započeti obavljati zamjenske i/ili ostale poštanske usluge.

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Republici Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj, te dostavu sljedeće dokumentacije u pisanom ili elektroničkom obliku Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti:

 • naziv i sjedište pravne odnosno fizičke osobe te osobni identifikacijski broj
 • izvadak iz odgovarajućeg registra pravnih ili fizičkih osoba
 • popis i opis zamjenskih i/ili ostalih poštanskih usluga koje će se obavljati
 • cjenik poštanskih usluga
 • područje na kojem će se obavljati zamjenske i/ili ostale poštanske usluge (unutarnji i/ili međunarodni)
 • rok u kojem podnositelj prijave namjerava započeti obavljati zamjenske i/ili ostale poštanske usluge.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

+385 1 6169 110

uprava@caacro.hr

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb

+385 1 7007 055

SPU@hakom.hr

Zakon o poštanskim uslugama (NN 144/12, 153/13, 78/15 i 110/19)

Redakcijski pročišćeni tekst


Odobrenje

Potvrda o podnošenju uredne prijave za određene vrste poštanskih usluga

Rok ishođenja: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti će, u roku od 8 dana od zaprimanja uredne prijave izdati davatelju poštanskih usluga potvrdu.

Odluka o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga

Rok ishođenja: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti će donijeti odluku o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga u roku od 90 dana od dana zaprimanja uredne prijave.


Pravni lijekovi

Protiv odluka Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Datum zadnjeg ažuriranja: 13. prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.