Rad žičare

SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedeće dokumentacije, odnosno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

 1. za rad nove žičare:
 • uporabna dozvola
 • sigurnosno izvješće za žičaru
 • EU izjava o sukladnosti i ostali dokumenti prema Uredbi (EU) 2016/424 koji se odnose na sukladnost podsustava i sigurnosnih komponenata
 • dokumentacija o značajkama žičare koja uključuje potrebne uvjete za rad, uključujući ograničenja rada, nadzor i prilagodbe
 • zapisnik o izvršenom prvom stručno-tehničkom pregledu žičare
 • upute za održavanje i plan održavanja žičare za iduće razdoblje od godine dana
 • ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku
 1. za rad žičare u radu:
 • zapisnik o izvršenom godišnjem stručno-tehničkom pregledu žičare
 • potvrda o izvršenom programu održavanja za prethodnu godinu
 • plan održavanja žičare za iduće razdoblje od godine dana (koliko traje odobrenje)
 • odgovarajuće EU izjave o sukladnosti i ostali dokumenti koji se odnose na sukladnost u slučaju većih preinaka i ugradnje podsustava i sigurnosnih komponenata
 • ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku

Zahtjev za odobrenje za rad žičare podnosi se na podnosi se na infrastruktura.zeljeznice@mmpi.hr te se pritom dostavlja gore navedena dokumentacija.


Naknade

Nema


Prijava

infrastruktura.zeljeznice@mmpi.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

+385 1 3784 543

infrastruktura.zeljeznice@mmpi.hr

Zakon o žičarama (NN 96/18)


Odobrenje

Odobrenje za rad žičare

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Protiv odobrenje za rad žičare žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku trideset (30) dana od dana dostave odobrenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 13. ožujka 2023.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.