Rad žičare

SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj.

Pritom se zahtjev za izdavanje odobrenja za rad žičare podnosi se na infrastruktura.zeljeznice@mmpi.hr  te se dostavlja sljedeća dokumentacija:

 1. za rad nove žičare:
 • uporabna dozvola
 • sigurnosno izvješće za žičaru
 • EU izjava o sukladnosti i ostali dokumenti prema Uredbi (EU) 2016/424 koji se odnose na sukladnost podsustava i sigurnosnih komponenata
 • dokumentacija o značajkama žičare koja uključuje potrebne uvjete za rad, uključujući ograničenja rada, nadzor i prilagodbe
 • zapisnik o izvršenom prvom stručno-tehničkom pregledu žičare
 • upute za održavanje i plan održavanja žičare za iduće razdoblje od godine dana
 • ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku
 1. za rad postojeće žičare:
 • zapisnik o izvršenom godišnjem stručno-tehničkom pregledu žičare
 • potvrda o izvršenom programu održavanja za prethodnu godinu
 • plan održavanja žičare za iduće razdoblje od godine dana (koliko traje odobrenje)
 • odgovarajuće EU izjave o sukladnosti i ostali dokumenti koji se odnose na sukladnost u slučaju većih preinaka i ugradnje podsustava i sigurnosnih komponenata
 • ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku

Prijava

infrastruktura.zeljeznice@mmpi.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

+385 1 3784 543

infrastruktura.zeljeznice@mmpi.hr

Zakon o žičarama (NN 96/18)


Odobrenje

Odobrenje za rad žičare

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Protiv odobrenje za rad žičare žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske u roku trideset (30) dana od dana dostave odobrenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 25. ožujka 2022.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.