Stručni ispit za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe i osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, dužne su položiti stručni ispit za obavljanje tih poslova.

Potrebni dokumenti

Kandidat Državnoj geodetskoj upravi podnosi zahtjev za polaganje stručnog ispita. Zahtjevu za polaganje stručnog ispita (obrazac SI-SGP-1) kandidat prilaže sljedeće dokumente (dokaze):

  • dokaz o stručnoj spremi, o stečenom stručnom, odnosno akademskom nazivu u okviru propisane struke (svjedodžba o završenoj školi, odnosno diploma o završenom studiju)
  • dokaz o stečenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i njegovom trajanju (potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i potvrda poslodavca o stručnim geodetskim poslovima koje je kandidat obavljao i
  • dokaz o plaćenim troškovima za polaganje stručnog ispita (potvrda o uplati).

Uvjeti za polaganje stručnog ispita

Pravo na polaganje stručnog ispita obveznik polaganja stječe nakon što je, po završenom školovanju i stjecanju stručne spreme, odnosno završenom studiju i stjecanju stručnog, odnosno akademskog naziva geodetske struke, stekao radno iskustvo na odgovarajućim geodetskim poslovima.

Pravo na polaganje stručnog ispita imaju obveznici polaganja koji imaju:

  • stručni naziv geodetski tehničar (IV. stupanj, SSS) i jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije, odnosno osobe koje su na drugi način propisan posebnim propisom stekle odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke i jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • akademski naziv magistar inženjer geodezije, odnosno osobe koje su na drugi način propisan posebnim propisom stekle odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke i dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Naknada

Polaganje stručnog ispita iznosi 1.500 HRK po prijavljenom kandidatu, dok polaganje popravnog ispita iznosi 450 HRK.

Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

Model: HR64

Poziv na broj odobrenja: 7005-6120-07625

IBAN – Broj računa primatelja: HR1210010051863000160

Opis plaćanja: za stručni ispit – ime i prezime kandidata

E-POSTUPAK za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova

  • Omogućena je e-prijava za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova i izdavanje potvrde o položenom stručnom ispitu, prilikom koje se je potrebno identificirati i autentificirati putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS), popuniti obrazac zahtjeva i priložiti tražene dokumente u PDF formatu.
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu biti će dostavljeno klasičnom poštom u krajnjem roku do 30 dana od dana položenog stručnog ispita.

Obrazac SI- SGP-1: Zahtjev za polaganje stručnog ispita za obavljanje stručnih geodetskih poslova

e-pošta za dobivanje dodatnih informacija o stručnom ispitu: strucni-ispit@dgu.hr

Nadležno tijelo i propisi

Državna geodetska uprava

Gruška 20

10000 Zagreb

info@dgu.hr

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (NN 90/18)

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.