Usluge turističkog ronjenja

SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi, možete slobodno pružati usluge na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu, uz uvjet da:

 • dostavi pisanu izjavu o pružanju usluge na privremenoj i povremenoj osnovi koju dostavlja Jedinstvenoj kontaktnoj točki za usluge
 • pružati usluge propisane drugim posebnim propisima kojima se regulira obavljanje podvodne aktivnosti. ronjenje namijenjeno turistima roniocima u svrhu rekreacije i razgledavanja podmorja i to:
 1. organizirano ronjenje
 2. vođeno ronjenje
 3. organiziranje probnih urona i tečajeva ronjenja
 4. prijevoz turista ronioca na ronilačku lokaciju
 5. prihvat, čuvanje i održavanje ronilačke opreme turista
 6. iznajmljivanje ronilačke opreme (oprema za disanje pod vodom, ronilačko odijelo i slično)
 7. punjenje posuda pod tlakom dišnim plinovima za potrebe turista
 8. druge slične usluge za potrebe turista.
 • na pružanje usluga turističkog ronjenja iz točaka 1. – 4. primjenjuju se na odgovarajući način odredbe članka 93. Zakona o pružanju usluga u turizmu
 1. ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN

Uvjeti za pružanje usluga

 • imati registriranu djelatnost obavljanja podvodnih aktivnosti
 • pružati uslugu pod uvjetima propisanim posebnim propisima kojima se regulira obavljanje podvodne aktivnosti
 • na pružanje usluga turističkog ronjenja iz točaka 1. – 4. primjenjuju se na odgovarajući način odredbe članka 93. Zakona o pružanju usluga u turizmu

Naknada

Nema

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma

Prisavlje 14 , 10 000 Zagreb

+385 1 6169 243

pravni@mint.hr

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20) uređuje usluge u turizmu, način i uvjeti za pružanje tih usluga, nadzor i upravne mjere

Odobrenje

Nema

Sve informacije proizlaze iz propisa o djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 06.05.2020.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.