Turističko ronjenje

Namijenjeno je turistima roniocima u svrhu rekreacije i razgledavanja podmorja i to:

 1. organizirano ronjenje
 2. vođeno ronjenje
 3. organiziranje probnih urona i tečajeva ronjenja
 4. prijevoz turista ronioca na ronilačku lokaciju
 5. prihvat, čuvanje i održavanje ronilačke opreme turista
 6. iznajmljivanje ronilačke opreme (oprema za disanje pod vodom, ronilačko odijelo i slično)
 7. punjenje posuda pod tlakom dišnim plinovima za potrebe turista
 8. druge slične usluge za potrebe turista.

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, te čekanja prethodne provjere. Usluga se može pružati uz ispunjavanje uvjeta za poslovni nastan (Druga opcija).

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te pružanje usluga pod uvjetima:

 • propisanih drugim posebnim propisima kojima se regulira obavljanje podvodne aktivnosti
 • za pružanje usluga turističkog ronjenja iz točaka 1. – 4. pružatelj usluga mora:
 1. držati u ispravnom stanju odgovarajuću opremu za pružanje usluge, uz deklaraciju ovlaštenih proizvođača ili atestiranu prema važećim standardima
 2. upotrebljavati opremu prema uputama proizvođača
 3. prilikom nuđenja usluge navesti koju osobnu opremu za sigurnu realizaciju aktivnosti mora imati sam korisnik, a koju će u okviru cijene usluge osigurati pružatelj usluge
 4. prije započinjanja pružanja usluge istaknutom informacijom u pisanom obliku i usmeno upoznati korisnika usluge s vrstama rizika provođenja usluge, načinom korištenja opreme te s procjenom rizika, planovima i procedurama otklanjanja opasnosti
 5. osigurati korisnika usluge od posljedica nesretnog slučaja i staviti mu na raspolaganje informaciju o uvjetima osiguranja sklopljenog s osiguravateljem u Republici Hrvatskoj ili državi EU-a/EGP-a ili u Švicarskoj
 6. za pružanje usluge angažirati osobu koja ima odgovarajuće domaće ili strano uvjerenje odnosno certifikat kojim se utvrđuje sposobnost i razina vještine obavljanja aktivnosti

Naknada

Nema


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo turizma i sporta

Prisavlje 14 , 10 000 Zagreb

+385 1 6169 243

pravni@mints.hr

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21 – pročišćeni tekst)

Pravilnik o obavljanju podvodnih aktivnosti (NN 47/9923/0328/0352/0358/03, 96/10)


Odobrenje

Nema

Datum ažuriranja: 11. siječnja 2022.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.