Veterinari

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

(1) Veterinari, državljani država članica Europske unije, poslovno nastanjeni i registrirani za obavljanje veterinarske djelatnosti u nekoj od država članica Europske unije prije početka pružanja usluga veterinarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj dužan je o tome dostaviti pisanu izjavu Ministarstvu.

(2) Prije početka pružanja usluga veterinar uz izjavu mora priložiti sljedeće dokumente:

– dokaz o državljanstvu,

– potvrdu o poslovnom nastanu za obavljanje veterinarske djelatnosti u državi članici,

– pisani dokaz nadležnog tijela zemlje poslovnog nastana o valjanosti licencije za obavljanje veterinarske djelatnosti, koji nije stariji od 30 dana,

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji, izdan od nadležnih tijela država članica EU,

– potvrdu o nekažnjavanju.

– potvrda da podnositelj zahtjeva zna jezik potreban za obavljanje profesije u Republici Hrvatskoj

(3) Izjava:

  1. a) uključuje osobne podatke i podatke o pojedinostima osobnog ili kolektivnog osiguranja s obzirom na profesionalnu odgovornost,
  2. b) podnosi se za svaku godinu u kojoj veterinar namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj.

Potrebni dokumenti

  1. Pisana izjava
  2. dokaz o državljanstvu
  3. potvrdu o poslovnom nastanu za obavljanje veterinarske djelatnosti u državi članici,
  4. pisani dokaz nadležnog tijela zemlje poslovnog nastana o valjanosti licencije za obavljanje veterinarske djelatnosti, koji nije stariji od 30 dana,
  5. dokaz o stručnoj kvalifikaciji, izdan od nadležnih tijela država članica EU,
  6. potvrdu o nekažnjavanju.
  7. 7. potvrda da podnositelj zahtjeva zna jezik potreban za obavljanje profesije u republici Hrvatskoj

Naknada

Upravna pristojba 70 HRK

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

Odjel za organizaciju veterinarske službe, označavanje životinja i Središnji veterinarski informacijski sustav

Planinska 2a, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6443-540

E-mail: veterinarstvo@mps.hr

Zakon o veterinarstvu (NN 82/13 i 148/13)

Pravilnik o postupku priznavanja stručnih kvalifikacija i uvjetima za privremeno ili povremeno obavljanje veterinarske djelatnosti (NN 2/10)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o obavljanju veterinarske djelatnosti

Pravni lijekovi

Upravni spor

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.